Extra achtergrondinformatie met betrekking tot energetisch waarnemen

"Uitgangspunt is dat alles bestaat uit energie, wijzelf incluis.”

 

Energie.

Wanneer je door middel van een reading energetisch waarneemt is het uitgangspunt dat álles om ons heen en wijzelf incluis, bestaat uit energie. Het leven zoals wij het ervaren met bijvoorbeeld vaste vormen en het ervaren van (lineaire) tijd, is vanuit dit perspectief slechts een illusie.

 

Linker & rechter hersenhelft.

Readen gaat uit van het principe dat de linker en rechter hersenhelft ieder hun eigen aandeel hebben in hoe en wat wij waarnemen en ervaren. Waarbij de rechter hersenhelft verantwoordelijk is voor de 'energetische waarneming' en de linker hersenhelft deze impulsen vervolgens voorziet van een 'filter' waardoor onze aardse waarnemingen mogelijk worden.

Middels deze omvorming door de linker hersenhelft kun je tijd, afstand, en (vaste) vormen ervaren. Je brein verschaft je als het ware de 'matrix' om dit leven te kunnen 'beleven' in de vorm zoals wij die kennen. Het maakt een soort hologram van de energetische werkelijkheid.

 

Buitenzintuigelijke waarneming.

Wanneer we onze linker hersenhelft tijdelijk zoveel mogelijk 'links laten liggen' wordt het mogelijk om ook voorbij de bekende zintuigelijke prikkels "zicht, reuk, gehoor, tast, smaak en instinkt", waar te nemen. Op deze manier kunnen lichamelijke sensaties, emoties, beelden, geluiden, woorden en kennis tot ons komen en worden geregistreerd, zonder dat daar een ‘aardse prikkel’ in de vorm van geluid, licht, aanraking of iets dergelijks aan voorafgaat.

Middels deze vorm van buitenzintuigelijke waarneming kan er informatie worden vergaard die wij als mens bij ons dragen en wat ligt opgeslagen in ons persoonlijke energieveld, maar is onttrokken aan dat wat wij in het dagelijks leven met onze aardse zintuigen kunnen waarnemen.

 

Ziel.

Readen gaat er vanuit dat ieder mens een ziel heeft en dat de huidige menselijke vorm met bijbehorend bewustzijn slechts een kleine, tijdelijke afsplitsing is van deze ziel. Jouw ziel heeft jouw huidige leven uitgekozen omdat jouw ziel denkt dat dit leven past bij de ontwikkelingsfase waarin jouw ziel zich bevindt.

Een reader gaat er vanuit dat jij al vele levens voor dit leven hebt geleefd, waarbij ieder leven zijn eigen mate van bewustzijnsgroei heeft voortgebracht.

 

Aura.

In de aura ligt alle informatie opgeslagen van alle eerder geleefde levens. Dit is jouw persoonlijke energetische archief waaruit je kunt putten. En dus niet slechts een mooie goed stromende -of minder mooie, slecht stromende- waaier van kleur.

 

Chakra's.

Informatie met betrekking tot het huidige leven vinden we in verschillende energiecentra in het lichaam, de zogenaamde chakra’s. Hier kun je zien in welke ontwikkeling je je op dit moment bevindt. We hebben in ons lichaam 7 chakra’s met ieder een eigen thema.

Vanuit de chakra’s worden de ontwikkelingen en uitwerking van thema’s in dit leven teruggeven aan je aura. De aura kan op zijn beurt weer jouw verschillende chakra’s inspireren en aansporen tot het aangaan van nieuwe groei.

 

Wetenschap.

Hoewel er veel scepsis bestaat omtrent readen, ligt het meer in lijn met de hedendaagse wetenschap dan voor veel mensen bekend is.

Readen is op zichzelf niet wetenschappelijk, maar veel van de uitgangspunten die bij een reading worden gebruikt sluiten desalniettemin naadloos aan bij de laatste ontwikkelingen en inzichten van onder andere kwantumfysica en neurowetenschap.

 

Verder kijken.

Mocht je interesse gewekt zijn en wil je meer lezen over energie als betekenisdrager, kwantumfysica en de bouwstenen van het leven, of de werking van de linker- en rechter hersenhelft, dan zijn deze bronnen een leuk opstapje:

 

NRC: Heel het heelal is informatie

What is reality? (Youtube video by Quantum Gravity Research)

Hacking reality. (Youtube video by Quantum Gravity Research)

Psychologie Magazine: Dit inzicht kreeg breinonderzoeker Jill na haar beroerte