Waarbij kan een Reading ‘helpen’ (en waarbij niet)?

"Een reading is -gelukkig- geen quick fix"

 

Een reading heeft in de eerste plaats de functie van aanmoediging en inspiratie. Het kan je inzicht geven in huidige feitelijke, psychologische of energetische processen of dergelijke processen uit het verleden en je laten zien wat het nut is (geweest) van deze ontwikkelingen.

Het kan je helpen om onderscheid te maken tussen de hoofd- en bijzaken in je leven, inzicht te geven in wat op dit moment jouw aandacht nodig heeft.

Een reading kan op moeilijke momenten, bijvoorbeeld waarin een situatie uitzichtloos lijkt, of wanneer je het gevoel hebt dat je ‘vast zit’ in een bepaalde situatie, nieuwe inzichten aandragen, je een nieuwe aanpak, of een nieuw perspectief aanbieden, waardoor je uit jezelf weer de moed en het vertrouwen kan halen om toch verder te gaan.

 

Ben je op zoek naar kant en klare oplossingen, of een zogenaamde ‘quick fix’ voor al je problemen, dan zal een reading je waarschijnlijk teleurstellen.

Het direct wegnemen van bestaande problemen bij de readee door de reader is vanuit readingperspectief ook niet wenselijk: Vanuit dit oogpunt is het overwinnen van obstakels op je pad juist nodig, voor de vanuit jouw ziel gewenste bewustzijnsgroei.

Het wegnemen van deze obstakels zou er alleen maar voor zorgen dat jouw hoger bewustzijn weer nieuwe obstakels moet creëren om de beoogde bewustzijnsgroei te bewerkstelligen. Liever biedt een reading daarom aanmoediging en inspiratie, zodat je de groei uit jezelf kunt halen.

 

Een reading kan ook niet worden ingezet om de toekomst te voorspellen. Deze ligt (zover readers er naar kunnen kijken) ook nog niet vast.

Een voorspelling van de kant van de reader zou er voor kunnen zorgen dat de readee niet meer de stappen onderneemt die hij anders wel zou ondernemen “omdat het toch wel zal gebeuren”. Dit zou een averechts effect kunnen hebben.

(Goede) readers zijn dan ook erg voorzichtig met zaken die lijken op het voorspellen van de toekomst.

 

Wel kun je door middel van een reading mogelijke scenario’s voor een toekomst onderzoeken.

Hoeveel mogelijkheden liggen er voor je open? Welke mogelijke obstakels horen bij de verschillende mogelijkheden? Wat kost weinig energie en wat veel? Je uiteindelijke toekomst hangt van meer elementen af dan een reading kan belichten.

Ook hier geldt dat een reading als inspiratie kan dienen om met meer vertrouwen de toekomst aan te gaan.

 

Tijdens een reading kunnen mensen die een rol spelen in jouw leven -of hebben gespeeld-, naar voren komen. Deze mensen staan op dat moment altijd in dienst van jou en jouw hoger bewustzijn. Wanneer ik deze mensen zelf zou readen, zou er hele andere informatie naar voren kunnen komen met betrekking tot hun eigen proces.

Het is voor mij als reader van belang om hier heel zorgvuldig en integer mee om te gaan, maar ook voor jou als readee. Een reading kan en mag nooit gebruikt worden om inzicht te krijgen in de motieven van de ander, of als bewijs dat jij ‘goed’ zit en de ander ‘fout’.

 

NB Ik ben geen medium. Overledenen en voorouders kunnen in een reading naar voren komen, maar het is niet mogelijk om ze op te roepen en te ondervragen. Mocht je daar wel behoefte aan hebben dan verwijs ik je graag door.