Wat is een reading, wat kun je verwachten?

"Een reading is in de eerste plaats een cadeau aan jezelf"


Bij het geven van een energetische reading stem ik (de ‘reader’) met mijn hogerbewustzijn af op jouw hoger bewustzijn (het hoger bewustzijn van de zogenaamde ‘readee’).

Ik lees als het ware voor uit jouw ‘boek’ en fungeer op die manier als spreekbuis voor jouw ziel. Mijn voornaamste bronnen zijn beelden, maar ik krijg soms ook woorden, gevoelens en ingevingen door. Deze deel ik zoveel mogelijk in ‘real time’ met je.


Door mijn opleiding in readen (readen is een ambacht, dat naast aanleg ook veel kennis en oefening vergt) en door mijn persoonlijke interesses en geschiedenis, heb ik als het ware een eigen archief/ bibliotheek aan beelden aangelegd, waarvan jouw hoger bewustzijn in de reading gebruik kan maken. Jouw hoger bewustzijn pikt er precies die beelden uit, die bij jou tot de verbeelding spreken en voor jou van betekenis zijn.

Soms wordt er een beeld gekozen waarvan de betekenis voor jou meteen duidelijk is, maar voor mij niet, of andersom. Ik zal dan doorvragen aan het beeld, totdat het wel duidelijk is.


Een reading bestaat uit het lezen van de aura(lagen) en afzonderlijke chakra’s waarin energiestromen en beelden naar voren komen. Soms komen de aura en alle chakra’s in een reading aan bod, maar meestal wordt snel duidelijk welke chakra’s op dit moment de meeste aandacht behoeven en dan zal ik daar vooral op focussen.

In een reading kijk ik zowel naar de zogenaamde ‘goed stromende gebieden’ als naar de ‘minder stromende gebieden’. Daar waar het nog minder stroomt zal ik kijken wat er voor nodig is om de energie in beweging te zetten.


Bij het geven van een reading maak ik gebruik van een aantal aannames en uitgangsprincipes. Deze aannames en uitgangsprincipes kunnen voor mensen die niet dagelijks met dit soort zaken te maken hebben als ‘zweverig’ of zelfs als ‘verzinsels’ worden ervaren.

Voor de meeste mensen is het hele idee van een reading al vergezocht, laat staan dat er bijvoorbeeld ook nog vorige levens en/of spirituele begeleiders aan te pas komen. Ik kan me mijn eigen eerste ontvangen reading nog goed heugen en heb hier alle begrip voor.


Het goede nieuws is dat je voor het ontvangen van een reading niet hoeft ‘te geloven in’, of op een bepaalde manier jezelf hoeft ‘open te zetten voor’ een reading en de bijbehorende aannames en uitgangsprincipes. Een reading laat zoals gezegd jouw hogerbewustzijn aan het woord en deze heeft helemaal geen last van twijfel of scepsis.

Het maakt voor de kwaliteit van een reading -en voor degene die een reading geeft- dan ook niet uit of je als readee wel of niet ‘gelooft’ in de helende, inspirerende kracht van readingen.


Het is echter wel van belang dat je graag zelf een reading wil, of er op zijn minst heel benieuwd naar bent. Onderga in ieder geval nooit een reading met tegenzin, alleen omdat iemand anders heeft gezegd dat het goed voor je zal zijn, of om een ander te plezieren.

Een reading is in de eerste plaats een cadeau aan jezelf.